fbpx

Hvorfor Uddaspillet

Foreningen Uddaspillet (FUS) ønsker å bringe Frithjof E. Byes trilogi om Alv Udda fram i lyset, og samtidig videreformidle den kunnskap som Bye samlet og tilegnet seg om tidligere tiders harde livsvilkår og samfunnsforskjeller. Denne kulturhistorien fortjener å tas vare på og bringes videre til nye generasjoner. Selvbergingshusholdets nøysomhet danner rammen omkring historien, og dette er viktig kunnskap som bør aktualiseres i en verden der kompetanse og bevissthet om ressursforvaltning og miljøutfordringer er i fokus. Samtidig ønsker FUS å inkludere og samle lokale ressurser som ønsker å være med på å skape Uddaspillet, og gjennom dette gi et attraktivt og samlende kulturelt tilbud til deltakere i alle aldre.

Det trengs både utøvere (skuespillere, sangere, musikere), støttepersonell (kostyme, rekvisitter, velferd-/servicefunksjon, koordinering/aktivisering av barn etc.) – og ikke minst sponsorer. Dette krever ulike ressurser og kompetanse, som man finner blant ildsjeler i lokalsamfunnene. FFFBF ønsker med dette å invitere etterkommere etter saugarbeidere, bønder, husmenn, partisipanter og alle andre med ulik tilknytning til Fredrikshald, saugarbeiderstaden Tistedal og bygdene rundt Femsjøen, til å være med å skape Uddaspillet.