Støttespillere

Vi takker alle støttespillere, sponsorer og bidragsytere av forskjellig slag, som gjør det mulig å sette opp og gjennomføre dette eventyr av en forestilling. Til dette kreves både økonomiske og fysiske muskler i et praktisk samspill.

Finansielle sponsorer:


Sparebank1stiftelsen Halden
Sparebank1stiftelsen Halden,

Wiels plass 2, 1771 Halden

Berg SparebankBerg Sparebank
Storgata 10, 1771 Halden

Halden kommune
Halden kommune
Storgata 8, 1771 Halden


Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB
Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo


Viken fylkeskommune
Drammen, Oslo, Sarpsborg

LO Halden
LO-Halden


Arbeiderbevegelsens kulturnettverkArbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold

Haldenvassdragetst Kanalselskap
Storgaten 55, 1870 ØrjeFritt Ord. Uranienborgveien 2, 0258 Oslo


Othilie og Fritjof E. Byes minnefondOthilie og Frithjof E. Byes minnefond


Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap

Flere kommer her