Påmelding

Vil du delta på- eller hjelpe til under Uddamarkedet?

Vi ønsker kontakt med personer, foreninger, organisasjoner eller bedrifter som kan bidra til at det historisk Uddamarked blir så  interessant, engasjerende og innholdsmessig (representativt?) fyldig som mulig. 

I det uformelle påmeldingsskjema under kan du registrere deg, fortelle litt om deg selv og hvordan du kan medvirke under markedet.

Dette enkle og høyst uforpliktene «kontaktskjema» er for å registrere interessen og opprette kontakt, slik at vi etter hvert kan følge opp interesserte med konkret informasjon om planer og fremdrift – og formell invitasjon til å delta.

Påmelding

Påmeldingsskjema for det historiske Uddamarkedet
Jeg representerer:
Hva ønsker du å delta med på Historisk Uddamarked?
Flere kryss er mulig. Spesifiser kort i feltet under hva det dreier seg om.
Beskriv litt mer utfyllende hva du/dere planlegger å gjøre
Jeg trenger sansynligvis tilgang til:
Beskriv litt mer utfyllende hva du/dere trenger av ressurser eller utstyr
Jeg er åpen for å være tilstede med mine aktiviteter under alle markdesdagene, fra og med 8. til og med 12. juni 2022.
Navn(Påkrevd)