fbpx

Vil du delta på- eller hjelpe til under Uddamarkedet?

Vi ønsker kontakt med personer, foreninger, organisasjoner eller bedrifter som kan bidra til at det historisk Uddamarked blir så  interessant, representativt og engasjerende som mulig. 

I det uformelle påmeldingsskjema under kan du registrere deg, fortelle litt om deg selv og hvordan du kan medvirke under markedet.

Dette «kontaktskjema» er for å registrere interessen og opprette kontakt, slik at vi etter hvert kan følge opp med konkret informasjon om planer og fremdrift – og sende en formell invitasjon til å delta.

Påmelding

Påmeldingsskjema for det historiske Uddamarkedet
Jeg representerer:
Hva ønsker du å delta med på Historisk Uddamarked?
Flere kryss er mulig. Spesifiser kort i feltet under hva det dreier seg om.
Beskriv litt mer utfyllende hva du/dere planlegger å gjøre
Jeg trenger sansynligvis tilgang til:
Beskriv litt mer utfyllende hva du/dere trenger av ressurser eller utstyr
Jeg er åpen for å være tilstede med mine aktiviteter under alle markdesdagene, fra og med 8. til og med 12. juni 2022.
Navn(Påkrevd)