fbpx

Temamøter 2024

I tiden frem mot UDDAPILLET del 2 – Ættens makt, vil Foreningen Uddaspillet sammen med samarbeidspartnere, arrangere temamøter som belyser forskjellige sider ved den samtid forfatteren Frithjof E. Bye beskriver i trilogien om skogskjempen Alv Udda.

Her er en foreløpig oversikt over de første:

Temamøte 1: Matkulturen Sør i landet, nord i sjøen
Hva spiste Alv Udda, Peter i Vastua og Mette Meng?
Onsdag 14. februar 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30

Eva Narten Høberg
Eva Narten Høberg

Foreningen Uddaspillet inviterer lag, foreninger, skoler, næringsaktører og alle andre interesserte til temamøte om 1600-tallets matkultur. Med dette ønsker vi å skape engasjement omkring Uddaspillets historiske marked i Vadet under spilldagene i juni 2024. Vi ønsker også å inspirere til å skape aktiviteter, liv og røre i Halden og omegn i forkant av UDDASPILLET, i form av matverksteder og matservering med tema fra 1600-tallet.

Det blir foredrag av Eva Narten Høberg, forsker ved NOBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Hun har erfaring fra utviklingsarbeid og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur. Hun er også initiativtaker til UDDASPILLET og prosjektleder for Uddaspillets matkulturprosjekt.

Gratis adgang.   Kafeen er åpen.   Arrangør: Foreningen Uddaspillet

 

 

 

Temamøte 2: Uddaspillet i tekst og tonere
Onsdag 13. mars 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-20:00

I det andre temamøte i serien som leder frem til Uddaspillet i juni, forteller dramatiker Kristin Søhoel og komponist Sigurd Skogum Riise hvordan de har gått frem for å omarbeide Frithjof E. Byes romaner i tekst og musikk til UDDASPILLET del 2: Ættens makt – et engasjerende og høydramatisk scenestykke med dype, lokalhistoriske røtter.

Dramatiker Kristin Søhoel
Dramatiker Kristin Søhoel

Kristin Søhoel debuterte som dramatiker på Oslo Nye Teater allerede i 1983, og har siden den gang skrevet for små og store scener flere steder i landet. Blant annet for Oslo Nye, Den Nationale Scene i Bergen, Radioteateret, Festnings-spillet på Kongsvinger, Aulestadspillet, Nordens Gibraltar til Grunnlovsjubileet, Granittliv om stenhuggernes liv langs Iddefjorden og musikkteater om Edvard Bræin.

 

 

Komponist Sigurd Skogum Riise
Komponist Sigurd Skogum Riise 

Sigurd Skogum Riise har en bachelorgrad i musikkvitenskap, en master i komposisjon fra NTNU Trondheim og er i gang med master i litteraturvitenskap. Han har erfaring fra å arrangere verk for større og mindre ensembler; strykeorkester, storband, kor og kammerbesetninger. Han komponerte orkesterverket til Uddaspillets første del, Nord i sjøen-sør i landet som ble fremført i 2022.

 

Temamøte 3: Religiøsitet, tro og overtro på 1600-tallet
Onsdag 10. april 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30
Foredrag ved Professor Arne Bugge Amundsen
Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Arne Bugge Andersen
Arne Bugge Andersen

1600-tallet var en spenningsfylt periode i europeisk og dansk-norsk historie. Det var konflikter mellom ulike tolkninger av den kristne religionen og det var militære oppgjør mellom Europas stater. Den store «løven fra Norden», Christian IV, gjorde en pinlig figur i stormaktsoppgjøret på kontinentet, adelen sviktet ham, og sønnen, Frederik III, innførte eneveldet i 1660.

Christian IV innførte en rekke lover som skulle styrke fromheten, utrydde overtroen og stoppe hekseri og trolldom. Frederik III systematiserte disse bestemmelsene, og i hans Norske Lov fra 1687 fikk den kongelige lutherske kirken sitt ypperste og mest gjennomtenkte uttrykk.

Men under alle disse lovene og politiske hendelsene levde folk sine liv, de tenkte egne tanker – ikke alltid i tråd med verken kongenes, prestenes eller Guds vilje.

I foredraget vil jeg se litt nærmere på det mylderet av ideer og handlinger som ga livet mening for folk flest. De var religiøse og trodde på den kristne gud, men mye i folkekulturen ble sett på som «overtro» av eliten. For det var mye mer mellom himmel og jord enn det som fikk plass i lovene og i prestenes hoder.

 

Temamøte 4: Øvrigheten i Alv Uddas univers
Onsdag 24. april 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30
Foredrag ved etnolog og historisk arkivar James Ronald Archer, Østfoldmuseene.

James Arnold Archer
Etnolog og arkivar James Arnold Archer

I Byes bøker møter vi mange representanter for makten på godt og vondt. Hvem hadde egentlig myndighet i Halden på Alv Uddas tid? Vi ser nærmere på den lokale øvrigheten for å prøve å forstå hvordan lokalsamfunnet var satt sammen i siste fjerdedel av 1600-tallet. Hva gjorde denne øvrigheten, hvorfra og hvordan fikk utøverne sin myndighet, hvordan fungerte de i lokalsamfunnet og hvem var de? Er det forhold vi kan kjenne igjen i dag, eller er tiden så fjern for oss at en tilnærming er umulig? 

James Ronald Archer er etnolog og historisk arkivar i Østfoldmuseene. Han har lang erfaring fra arkivstudier og arkivforvaltning, og fra forskning på og formidling av emner innen blant annet allmenn kulturhistorie, samferdsel, maritim historie og personalhistorie i lokalhistorisk sammenheng. I Halden har han forfattet en politisk biografi om Carsten Tank og en studie av skadeerstatningene etter krigene i 1716 og 1718.