fbpx

Temamøter 2024

I tiden frem mot UDDAPILLET del 2 – Ættens makt, vil Foreningen Uddaspillet sammen med samarbeidspartnere, arrangere temamøter som belyser forskjellige sider ved den samtid forfatteren Frithjof E. Bye beskriver i trilogien om skogskjempen Alv Udda.

Her er en foreløpig oversikt over de første:

Temamøte 1: Matkulturen Sør i landet, nord i sjøen
Hva spiste Alv Udda, Peter i Vastua og Mette Meng?
Onsdag 14. februar 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30

Eva Narten Høberg
Eva Narten Høberg

Foreningen Uddaspillet inviterer lag, foreninger, skoler, næringsaktører og alle andre interesserte til temamøte om 1600-tallets matkultur. Med dette ønsker vi å skape engasjement omkring Uddaspillets historiske marked i Vadet under spilldagene i juni 2024. Vi ønsker også å inspirere til å skape aktiviteter, liv og røre i Halden og omegn i forkant av UDDASPILLET, i form av matverksteder og matservering med tema fra 1600-tallet.

Det blir foredrag av Eva Narten Høberg, forsker ved NOBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). Hun har erfaring fra utviklingsarbeid og undervisning innen kulturbaserte opplevelser med spesialisering innen matkultur. Hun er også initiativtaker til UDDASPILLET og prosjektleder for Uddaspillets matkulturprosjekt.

Gratis adgang.   Kafeen er åpen.   Arrangør: Foreningen Uddaspillet

 

 

 

Temamøte 2: Foredrag – Titel bekjentgjøres senere
Onsdag 13. mars 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30

 

Temamøte 3: Religiøsitet, tro og overtro på 1600-tallet
Onsdag 10. april 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30
Foredrag ved Professor Arne Bugge Amundsen
Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Arne Bugge Andersen
Arne Bugge Andersen

1600-tallet var en spenningsfylt periode i europeisk og dansk-norsk historie. Det var konflikter mellom ulike tolkninger av den kristne religionen og det var militære oppgjør mellom Europas stater. Den store «løven fra Norden», Christian IV, gjorde en pinlig figur i stormaktsoppgjøret på kontinentet, adelen sviktet ham, og sønnen, Frederik III, innførte eneveldet i 1660.

Christian IV innførte en rekke lover som skulle styrke fromheten, utrydde overtroen og stoppe hekseri og trolldom. Frederik III systematiserte disse bestemmelsene, og i hans Norske Lov fra 1687 fikk den kongelige lutherske kirken sitt ypperste og mest gjennomtenkte uttrykk.

Men under alle disse lovene og politiske hendelsene levde folk sine liv, de tenkte egne tanker – ikke alltid i tråd med verken kongenes, prestenes eller Guds vilje.

I foredraget vil jeg se litt nærmere på det mylderet av ideer og handlinger som ga livet mening for folk flest. De var religiøse og trodde på den kristne gud, men mye i folkekulturen ble sett på som «overtro» av eliten. For det var mye mer mellom himmel og jord enn det som fikk plass i lovene og i prestenes hoder.

 

Temamøte 4: Embetsstanden, hvem var de og hva gjorde de ?
Onsdag 24. april 2024 i Fayegården (v. Busterudparken), kl. 18:00-19:30
Foredrag ved arkivar James Ronald Archer,
Østfoldmuseene, Halden historiske Samlinger.

Nærmere beskrivelse av innhold kommer.