fbpx

Om UDDASPILLET

UDDASPILLET er en viktig satsing for å videreformidle kunnskap om Halden og Tistedalens egen historie, slik den formidles av en av landsdelens viktigste forfattere. Frithjof E. Bye fra Tistedal, som forsket og fordypet seg i lokalhistoriske kilder og som i roman-trilogien om skogskjempen Alv Udda, har gitt et sterkt og realistisk  bilde av livet i Tistedal og omegn på 1680-tallet.

I bøkene gis malende beskrivelser av levekår og klasseforskjeller, pussige episoder og dramatiske hendelser av historisk betydning, med levende og detaljerte beretninger om livet og skjebnen til allmuens slitere – ofte i sterk kontrast til Fredrikshalds ledende borgere.

Forfatteren Frithjof E. Bye
Forfatteren Frithjof E. Bye (Foto: privat)

Stykket settes opp av Foreningen Uddaspillet (FUS), etter initiativ fra forfatterens etterkommere, som ønsker å bringe Byes forfatterskap frem i lyset og samtidig videreformidle den kunnskap som Bye samlet og tilegnet seg om tidligere tiders harde livsvilkår og samfunnsforskjeller.

Selvbergingshusholdets nøysomhet danner rammen omkring historien, og dette er viktig kunnskap som bør aktualiseres i en verden der kompetanse og bevissthet om ressursforvaltning og miljøutfordringer er i fokus. Samtidig ønsker initiativtakerne å inkludere og samle lokale ressurser som ønsker å være med på å skape UDDASPILLET, og gjennom dette gi et attraktivt og samlende kulturelt tilbud til deltakere i alle aldre.

I denne type oppsetning trengs både utøvere (skuespillere, sangere, musikere), støttepersonell (kostyme, rekvisitter, velferd-/servicefunksjon, koordinering/aktivisering av barn etc.) – og ikke minst sponsorer. Dette krever ulike ressurser og kompetanse, som man finner blant ildsjeler i lokalsamfunnene.

Foreningen ønsket  å invitere etterkommere etter saugarbeidere, bønder, husmenn, partisipanter og alle andre med ulik tilknytning til Fredrikshald, saugarbeiderstaden Tistedal og bygdene rundt Femsjøen, til å være med å skape UDDASPILLET.

Forfatter og dramatiker Kristin Søhoel fikk oppdraget med å bearbeidet handlingen i den første og deler av den andre boken i trilogien, til et velskrevet og spennende manus for teater, som ble satt opp i Vadet i Tistedal i juni 2022, med tittelen UDDASPILLET del 1 – Sør i landet – nord i sjøen.
Oppsetningen i 2022 ble en stor suksess, både kunstnerisk og publikumsmessig.

For spillets annen del – Ættens makt, som skal oppføres samme sted i juni 2024, har hun dramatisert utvalgte deler av handlingen fra Udda-trilogiens annen og tredje bok.

NB: Det er ikke nødvendig å ha sett del 1 for å ha glede og stort utbytte av del 2.

fra VadetDen energiske og erfarne kulturpersonlighet Morten Milde, med bakgrunn som musiker, skuespiller og regissør,  tok i del 1; Sør i landet – nord i sjøen (2022) både på seg rollen som Alv Udda, og som stykkets instruktør.
Resultatet ble en fungerende og visuelt spennende oppsetning for formidling av den unike historien om skogskjempen Alv Udda. 

I den kommende oppsetning i 2024: UDDASPILLET del 2; Ættens makt, er Morten igjen regissør, og rollen som Alv Udda er gitt til skuespilleren Patrik Stenseth, som har erfaring fra mange teateroppsetninger på nasjonale scener – og utendørs spill.

Komponist Sigurd Skogum Riise skrev et kritikerrost episk orkesterverk til UDDASPILLETs første del i 2022, og har skapt et nytt storverk til forestillingens del 2 i 2024, som vil bli mesterlig fremført av Tistedalens Musikforening.

Stykket har mange roller – med kjente, profesjonelle skuespillere i de bærende rollene, i godt samspill med dyktige lokale amatører og semiprofesjonelle skuespillere.

Barn fra Halden og Tistedal er også med, sammen med ungdommer fra Risum videregående skole.