fbpx

Styret i foreningen Uddaspillet

 • Ola Narten Svendsen (leder)
 • Grete Ludvigsen (nestleder)
 • Eva Narten Høberg (sekretær)
 • Grete Marie Jørstad (styremedlem)
 • Nina Bruun Hansen (styremedlem)
 • Jon Erling Lindquist (varamedlem)
 • Malin Holmefjord Heen (varamedlem)
 • May-Lill Elnes (Revisor)
 • Bjørg Andreassen (Revisor)
 • Bisitter: Pernille Elise Jørgensen, Halden kommune
 • Samarbeidspart: Arbeiderbevegelsens Kulturnettverk i Østfold v/Christian Skyum

Formål og medlemmer i Foreningen Uddaspillet

Foreningen Uddaspillet er en frivillig frittstående organisasjon som har til formål å gi et attraktivt, samlende og meningsfylt tilbud til Halden kommunes innbyggere, gjennom å utvikle og framføre verket UDDASPILLET, med tilhørende aktiviteter.

Organisasjonens målsetting er å:

Revitalisere Frithjof E. Byes romantrilogi Sør i landet – nord i sjøen, Fredløs ferd og Ættens makt, som handler om saugarbeiderne og folket omkring Femsjøen og Fredrikshald på 1600-tallet. Hovedpersonen i romanen er skogskjempen Alv Udda.

Foreningen skal arbeide for å formidle til nye generasjoner den kunnskap som Bye samlet og tilegnet seg om samfunn og livsvilkår i tidligere tider. Natur- og kulturverdier knyttet til selvbergingshusholdets nøysomhet danner rammen omkring historien, og dette er viktig kunnskap i en verden der kompetanse og bevissthet om ressursforvaltning og miljøutfordringer er i fokus. Samtidig er industrialiseringen med saugbruksnæringens framvekst og folkelivsskildring i ulike samfunnslag et gjennomgangstema.   

Romanens mangesidige innhold skal formidles ved å gi et kunstnerisk tilbud til kommunens innbyggere gjennom medvirkning og samarbeid med andre organisasjoner.

Medlemmer i Foreningen Uddaspillet

Medlemmer i Foreningen Uddaspillet (FUS) er organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å bidra aktivt til å realisere foreningens formål.

 • Ord om Annet AS
 • Tistedalens Musikforening (TM)
 • Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap (FFFBF)
 • Otilie og Frithjof E. Byes Minnefond
 • Nome Design
 • Berg, Rokke og Asak historielag
 • Torpedal og Asak bygdekvinnelag

Litt om FFFBF sitt forarbeide, og om dagens status

Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap (FFFBF) har forberedt deler av prosjektets bemanning, etter å ha gått ut med flere pressemeldinger med invitasjon til alle som er interessert i å være med å skape UDDASPILLET. Foreningen har hatt et ønske om å forankre arbeidet i lokalsamfunnet omkring Femsjøen, med saugarbeiderstaden Tistedal som utgangspunkt.

FFFBF inngikk avtale om manusutvikling med Kristin Søhoel, Ord om Annet AS. Søhoel har også inngått i arbeidsgruppa for etablering av UDDASPILLET sammen med Ola Narten Svendsen, Jørn Høberg og Eva Narten Høberg.

Søhoel har i tillegg bidratt aktivt i forhold til det kunstneriske, og i samarbeid med FFFBF knyttet til seg Monica Hjelle og Morten Milde. Kristin, Monica og Morten har fungert som kunstnerisk ansvarlig, og hatt jevnlig kontakt med de øvrige i arbeidsgruppa. De har også startet arbeidet med å finne aktuelle kandidater til ulike funksjoner, både i produsentteamet og på scenen.

Tistedalens Musikforening er UDDASPILLETs orkester, og FFFBF har hatt jevnlig kontakt med korpset i etableringsfasen. Deres rolle i Foreningen Uddaspillet er nedfelt i vedtektene etter ønske fra FFFBF om lokal musikalsk forankring, i et tradisjonsrikt og solid korpsmiljø.

Komponist er Sigurd Skogum Riise.