fbpx

Styret

Styrets medlemmer og deres bakgrunn.

Ole Narten Svendsen
Ole Narten Svendsen. Styreformann

Ola Narten Svendsen er en norsk kulturarbeider og amatør saxofonist fra Raufoss, bosatt på Gjøvik. Han er barnebarn etter Frithjof E. Bye, og har et stort hjerte for å ta vare på Byes kulturarv. I tillegg til en pedagogisk utdannelse har han studert estetiske fag, kunst- og musikkfag – kulturformidling i kulturarbeid med vekt på musikkadministrasjon ved Høgskolen i Telemark.
Svendsen har tidligere vært prosjektleder for en rekke større kulturprosjekter, festivaler og kulturutvekslinger. Han har bl.a. vært initiativtager og grunnlegger av gospel/soulkoret Kor-90, som står bak fire urfremføringer av like mange bestillingsverk, NRK-opptredener, TV2-konserter, sju plateinnspillinger, artistsamarbeid og en rekke større musikkprosjekter. Ola Narten Svendsen brenner likevel sterkest for de svakeste i samfunnet. For at de skal få oppfylt sine ønsker om å utøve kreative aktiviteter som å spille i band, synge i kor, holde på med dans, drama og kunst, har Svendsen gitt de som ønsker det, muligheten til å delta utfra sine egne forutsetninger. Dette har bl.a. resultert i opprettelsen av flaggskipet gruppen Korpus, som opptrer lokalt, regionalt og nasjonalt i Norge, og internasjonalt i Europa og Latin- Amerika. Svendsen har siden 1994 arbeidet i Gjøvik kommune innen dette fagfeltet – nå som fagleder for tilrettelagte kulturtilbud ved Gjøvik kunst- og kulturskole. To viktige samarbeidspartnere for Svendsen er Pascal Norge og EUs Erasmus+-program.

Eva Narten Høberg
Eva Narten Høberg, sekretær.

Eva er styremedlem og sekretær i Foreningen Uddaspillet og er sammen med sin bror, Ola Narten Svendsen, en av initiativtakerne til Uddaspillet. Hun er barnebarn av Frithjof E. Bye, og er representanten for forfatterens etterkommere i styret gjennom Foreningen for fremme av Frithjof E. Byes forfatterskap.
Eva kom til verden en snørik vinterdag i mars 1970, og vokste opp på Raufoss på Toten sammen med mor Ingrid Narten Svendsen, far Yngvar Svendsen og de to tvillingbrødrene Ola og Trond. Hun bor på øyperlen Dønna på Helgelandskysten der hun driver gård med sau, ku, hest og hund og noen tullhøner. Hun er også titt og ofte på en annen øyperle, Lilleøya – nord i Femsjøen, som hun også forvalter sammen med ektemannen Jørn Høberg. Sammen med Jørn har hun barna Emil, Iver og Tora.
Eva har erfaring fra utviklingsarbeid innen kulturbaserte opplevelser med matkultur som spesialitet, og er leder for Uddaspillets matkulturprosjekt; Matkulturen sør i landet, nord i sjøen.
Eva ivrer for frivillig arbeid, og har tro på at samarbeid mellom profesjonelle og frivillige er veien å gå for å skape gode opplevelser som beriker hverdagen i lokalsamfunn – både sør og nord i landet. På fritiden spiller hun klarinett i Dønnahorn, som er verdens beste korps – på høyde med Tistedalens musikforening 😊. Allsidighet er den beste egenskapen, og Eva trives godt med praktisk og fysisk arbeid både innomhus og utomhus, men også teori og skrivearbeid.
Eva har en master i husdyrfag fra Norges Landbrukshøgskole på Ås (nå NMBU) med en tilleggsutdanning innen mat og matkultur fra UiB. Til daglig jobber hun ved Norsk Institutt for bioøkonomi (NIBIO), avdeling Utmarksressurser og næringsutvikling. Hennes arbeidsfelt er forskning, utvikling og formidling knyttet til landbruk, med matkultur, beitebruk, matopplevelser og ernæringskvalitet i fokus. Dette kan man lese mer om på hennes blogg om Matkultur og matopplevelser på nettavisen Forskning.no. Eva er også fagansvarlig i Store Norske leksikon for Norsk mat og matkultur, og for den høyere yrkesfaglige utdanningen Bærekraftige matopplevelser ved Nordland fagskole.

Grete Ludvigsen
Grete Ludvigsen. Nestleder

Grete Ludvigsen liker tall og regneark! Hun er bedriftsøkonom og jobber med regnskap. Flyttet for et par år siden til Halden og har siden det tatt del i Haldens kulturliv som musikant og som kasserer i flere organisasjoner.

Grete var økonomiansvarlig for de to første oppsettingene av Den Hvite Dame på Fredriksten Festning.

Hun har også jobbet med næringsutvikling som næringssjef i Levanger og har arrangementserfaring som mangeårig leder av vintermarkedet Marsimartnan i Levanger, samt som prosjektleder for Levanger 1000 år i 2011.

Grete Jørstad
Grete Jørstad: Markedsgruppens leder

Grete Jørstad, haldenser og tistedøl. I Foreningen Uddaspillet representerer hun Tistedalens Musikforening som har en viktig rolle i dramatiseringen. Grete har sittet i musikkforeningens styre i flere perioder, nå som sekretær. I Foreningen Uddaspillet har hun fått ansvar som lokal koordinator for markedet i Vadet, noe hun sier har vært både morsomt og krevende. Det er mye som skal på plass når noe helt nytt skal arrangeres, men med stor innsats fra resten av markedsgruppa, skal alt nå være klart for et 1600-talls kledd Vadet.

Grete liker å være kreativ og er glad i å sy. Etter å ha studert bilder av hvordan Mette Meng kunne vært kledd i den tiden hun var en av Fredrikshalds rikeste, har Grete brukt deler av 3 gamle kjoler og fått de til å bli et «Mette Meng antrekk». Dette antrekket blir selvfølgelig å se under markedet.